Cả nhà cho em hỏi nếu là giám đốc công ty TNHH thì ko phải nộp thuế TNCN đúng ko…

Cả nhà cho em hỏi nếu là giám đốc công ty TNHH thì ko phải nộp thuế TNCN đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi nếu là giám đốc công ty TNHH thì ko phải nộp thuế TNCN đúng ko…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *