Buồn buồn ghi lưu ý chơi, tình yêu nào làm BCTC, Quyết toán thuế thì chú ý. 1….

Buồn buồn ghi lưu ý chơi, tình yêu nào làm BCTC, Quyết toán thuế thì chú ý.

1. Công ty mới thành lập trong năm 2016 mà dưới 3 tháng thì làm cái công văn gộp Báo Cáo Tài Chính và Quyết toán thuế TNDN vào năm 2017 nếu không muốn làm trong năm 2016. Riêng quyết toán thuế TNCN thì không gộp mà phải làm nếu có chi lương.

2. Không có chi lương thì không phải làm quyết toán thuế TNCN gì cả, dẫn người yêu đi cafe nằm cho khỏe người nhé.

3. Nhớ làm quyết toán thuế TNDN, TNCN trước sau đó mới tiền hành lập BCTC chính thức.

4. Chú ý khoản thu trước của khách hàng ( Bên có 131 ): Vì sao chưa xuất hóa đơn? kiểm tra cẩn thận

5. Chú ý khoản công nợ phải trả nhà cung cấp ( Bên có 331): Vì sao còn nợ? hợp đồng trả chậm đã có hay là không?

Kênh youtube Thức Nguyễn Văn anh chị em đăng ký theo dõi ủng hộ nhé: https://www.youtube.com/c/baocaotaichinh

#BCTC

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Buồn buồn ghi lưu ý chơi, tình yêu nào làm BCTC, Quyết toán thuế thì chú ý. 1….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *