Anh chị giúp em với ah Công ty em mua nhà làm văn phòng đại diện có 3 hóa đơn nh…

Anh chị giúp em với ah
Công ty em mua nhà làm văn phòng đại diện có 3 hóa đơn như sau ạ:
1. Hóa đơn mua căn hộ: 715.305.009đ
Hoạch toán:
Nợ 2111: 715.305.009đ
Nợ 1331: 71.503.500đ
Có 331: 786.835.510đ
Hàng tháng hao mòn: N6422/C2411
2. Hóa đơn tiền đất
Nợ 2113: 76.695.049
Có 331: 76.695.049
Hàng tháng hao mòn: N6422/C2413
3. Phí bảo trì 2%: 15.840.001đ
Hoạch toán:
Nợ 6422/Có 331: 15.840.001đ
Cty theo thông tư 48 / Khấu hao PP đường thẳng
Anh chị xem giúp em với ah.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Anh chị giúp em với ah Công ty em mua nhà làm văn phòng đại diện có 3 hóa đơn nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *