Mong A/c giải đáp em trường hợp này với ạ. Em khai bổ sung lần 2 tờ khai thuế GT…

Mong A/c giải đáp em trường hợp này với ạ.
Em khai bổ sung lần 2 tờ khai thuế GTGT, các chỉ tiêu em điền đầy đủ nhưng sau khi em bấm tổng hợp KHBS thì chỉ tiêu 40 và chỉ tiêu 43 không nhảy, như vậy nộp lại có sai hông ạ. Em chưa nộp lần 2 nên hk rõ mong A/C tư vấn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *