Mọi người cho mình hỏi, sau khi quyết toán mình có phải điều chỉnh số liệu liên …

Mọi người cho mình hỏi, sau khi quyết toán mình có phải điều chỉnh số liệu liên quan đến lợi nhuận không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi, sau khi quyết toán mình có phải điều chỉnh số liệu liên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *