Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Công ty tôi là công ty trực tiếp khai thác đá để sản xuất mặt hàng vôi; tháng 12 năm 2016 Công ty tôi có ký Hợp đồng với khách hàng để xuất khẩu 1 lô hàng vôi sang Trung Quốc. Xin hỏi giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu xác định sản phẩm vôi có tổng giá trị nguyên liệu đá và chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, khi xuất khẩu thì không được áp dụng thuế suất 0% mà thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng.

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *