#Gấp AC oi cho e hỏi là Cty E ở Văn Quán nhưng giờ chuyển sang Mộ Lao , nhưng m…

#Gấp AC oi cho e hỏi là Cty E ở Văn Quán nhưng giờ chuyển sang Mộ Lao , nhưng mà k muốn thay đổi địa chỉ trên DKKD vậy e làm mẫu 08 chỉ tiêu 3 thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế thôi có được không a!?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “#Gấp AC oi cho e hỏi là Cty E ở Văn Quán nhưng giờ chuyển sang Mộ Lao , nhưng m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *