Dear all! Ngày mai mình đăng ký tài khoản với sở KHĐT tp.hcm. cho mình …

Dear all!

Ngày mai mình đăng ký tài khoản với sở KHĐT tp.hcm. cho mình hỏi quy trình nộp như thế nào cho nhanh vậy?

Giấy tờ gồm: thông báo mẫu PL II-15, giấy ủy quyền, CMT photo đúng ko?

Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Dear all! Ngày mai mình đăng ký tài khoản với sở KHĐT tp.hcm. cho mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *