Có anh chị nào làm kế toán tại ngân hàng về mảng tài sản cố đinh ko ạ ? Cho e hỏ…

Có anh chị nào làm kế toán tại ngân hàng về mảng tài sản cố đinh ko ạ ? Cho e hỏi chút với ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *