Chào cả nhà. Năm 2016 bên thuê nhà dưới 100tr thì có cần đóng các loại thuế j k…

Chào cả nhà. Năm 2016 bên thuê nhà dưới 100tr thì có cần đóng các loại thuế j ko. Để được tính vào chi phí hợp lý ko ạ. Cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào cả nhà. Năm 2016 bên thuê nhà dưới 100tr thì có cần đóng các loại thuế j k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *