Các bác cho e hỏi hoá dơn nam có nhận dc K a?, bên bán họ K muốn xuất lại hoá đơ…

Các bác cho e hỏi hoá dơn nam có nhận dc K a?, bên bán họ K muốn xuất lại hoá đơn, giờ xử lý Tn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *