Anh chị cho em hỏi Mẫu 06/GTGT mình phải nộp cho thuế hàng năm và chậm nhất là n…

Anh chị cho em hỏi Mẫu 06/GTGT mình phải nộp cho thuế hàng năm và chậm nhất là ngày 20/12 phải không ạ?. Ngày 20/12/2015 em có nộp đúng hạn để áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2016 nhưng ngày 20/12/2016 năm rồi em bị quên không nộp để áp dụng cho năm 2017. Hôm nay (6/3/2017) em đi nộp thì Thuế báo ngày mai lên đóng phạt?. Anh chị có biết phạt khoảng bao nhiêu không? Em đang lo quá vì công ty em rất nhỏ chỉ có 2 vợ chồng em. Em rất cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Anh chị cho em hỏi Mẫu 06/GTGT mình phải nộp cho thuế hàng năm và chậm nhất là n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *