Công ty mình cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho một công ty khác (tư vấn lâu d…

Công ty mình cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho một công ty khác (tư vấn lâu dài, có cả hợp đồng) thì việc cung cấp dịch vụ miễn phí có phải xuất hóa đơn không các bạn, nếu giả sử có thì trên hóa đơn ghi 0 đồng à?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *