Công ty em có mua hàng của công ty A từ t8/2016 hôm qua bên thuế họ gọi điện bảo…

Công ty em có mua hàng của công ty A từ t8/2016 hôm qua bên thuế họ gọi điện bảo hóa đơn mua của công ty A tháng 8/2016 là hóa đơn ko hợp lệ. Em gọi điện cho bên A và họ họ chưa thông báo kịp cho bên em và họ sẽ làm biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới vào tháng 3/2017 này thay thế cho bên em lú do vì bên A chậm nộp thuế nên bên thuế họ quy số HD còn lại là hóa đơn ko hợp lệ. Sau khi bên A nộp thuế thì ko làm công văn xin sử dụng nhiwngx hóa đơn kia mà sử dụng luôn; 6 tháng sau bên thuế gọi điện cho bên A là hóa đơn ko hợp lý sao vẫn xuất. Vậy anh chị cho em hỏi giờ bên A xuất lại hóa đơn cho bên em thì em phải điều chỉnh hóa đơn cũ như thế nào vì bên em đã kê khai rồi ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *