Cả nhà chỉ cho em trường hợp này với ạ. Em đang xem lại tờ khai thuế năm 2015 th…

Cả nhà chỉ cho em trường hợp này với ạ. Em đang xem lại tờ khai thuế năm 2015 thì phát hiện trường hợp sau:
1. Tờ khai lần đầu quý I. 2015: Ở chiêu tiêu số 24: nếu đúng là Thuế GTGT mua vào 402.382.272, nhưng nó hiện thành giá trị của hàng hóa mua vào trong kỳ 4.024.025.486
2. Sang quý 2 kế toán phát hiện ra Q1 khai nhầm làm tăng số thuế được khấu trừ lên 22.399.385. Kế toán đã làm tờ khai bổ sung tại quý 1 và điều chỉnh quý II.
Tại tờ khai bổ sung chỉ tiêu số 24 cũng bị sai. Nhưng chỉ tiêu 41 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là đúng: 227.947.027
3. Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh.
Em nhìn thấy chỉ tiêu chênh lệch mà choáng. do chi tiêu 24 bị sai nên e đoán chắc nó chạy tự động.

Mọi người cho em hỏi. Trường hợp này có phải làm tờ khai bổ sung lại không? hay sửa chữa như thế nào ạ? Tuy nó ko ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hoặc khấu trừ, Nhưng công ty em chuẩn bị phải quyết toán. E sợ bị sai phạm.
Cả nhà giúp em nhéTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà chỉ cho em trường hợp này với ạ. Em đang xem lại tờ khai thuế năm 2015 th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *