Ace cho em hỏi xử lý tên hàng hóa không có trong danh mục bảng kê nhập xuất nhưn…

Ace cho em hỏi xử lý tên hàng hóa không có trong danh mục bảng kê nhập xuất nhưng lại có tên trong hóa đơn thu tiền thì mình làm thế nào ạ?e cảm ơn trc ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2017

account_box admin

One thought on “Ace cho em hỏi xử lý tên hàng hóa không có trong danh mục bảng kê nhập xuất nhưn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *