Nhờ các ace gỡ giúp: Cty em là cty dịch vụ vận tải nhưng ko có xe. Chỉ là hình…

Nhờ các ace gỡ giúp:
Cty em là cty dịch vụ vận tải nhưng ko có xe. Chỉ là hình thức trung gian để nhận chênh lệch. Vậy hóa đơn vận chuyển đầu vào/ đầu ra thì hoạch toán thế nào cho hợp lệ ạ. Nếu có thể cho em xin luôn quy đinh ở tt/qđ nào để em đọc để làm cho đúng với ạ
Cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhờ các ace gỡ giúp: Cty em là cty dịch vụ vận tải nhưng ko có xe. Chỉ là hình…”

  • Giống hệt công ty mình, hóa đơn đầu ra, đầu vào hạch toán theo từng đầu xe,, mọi chi phí xe thì bên cho thuê xe cho vào hết trong hóa đơn đầu vào rồi .

  • Nhưng bên mình ko có xe luôn. Chỉ có hóa đơn vận chuyển đầu vào của các cty vận chuyển và các loại chi phí chứng từ như nâng hạ, xếp dỡ, vệ sinh cont … đi kèm thôi

  • vậy thì bạn hạch toán theo địa điểm giao nhận hàng . Ví dụ xe trở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B: thì hóa đơn đầu vào là những gì ? cho vào 154 chi tiết theo nơi giao nơi nhận,, Và đầu ra là doanh thu cước vận chuyển từ nơi giao tới nơi nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *