NĂm 2016 cty em nộp chậm thuế môn bài và tk thuế môn bài 40 ngày bị phạt 2 triệu…

NĂm 2016 cty em nộp chậm thuế môn bài và tk thuế môn bài 40 ngày bị phạt 2 triệu
-t12 đã đóng tiền phạt

20/1/2017 có thông báo của cơ quan thuế về tiền nộp chậm thuế môn bài là 5000đ ( e đã ck vào tk kho bạc)

5000đ này có phải hạch toán ko , và hạch ntn ( vào 2016 hay 2017 ạ)

A/c giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “NĂm 2016 cty em nộp chậm thuế môn bài và tk thuế môn bài 40 ngày bị phạt 2 triệu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *