Mọi người cho mình hỏi, công ty mình mua 3 điện thoại di động, phân bổ vào công …

Mọi người cho mình hỏi, công ty mình mua 3 điện thoại di động, phân bổ vào công cụ dụng cụ giá trị là 64tr theo mọi người mình nên phân bỏi bao nhiêu tháng,Cty mình là Cty thương mại

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi, công ty mình mua 3 điện thoại di động, phân bổ vào công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *