Công ty em thành lập năm 2016 ko phát sinh: Doanh thu, tiền lương cho nhân viên …

Công ty em thành lập năm 2016
ko phát sinh: Doanh thu, tiền lương cho nhân viên ( cty gia đình – có gđ là bố em, em là nv)
Vậy có phải nộp quyết toán thuế tndn và TNCN ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty em thành lập năm 2016 ko phát sinh: Doanh thu, tiền lương cho nhân viên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *