Chào các bác, e làm bên xây dựng, bên e nhiều máy móc thiết bị, khấu hao máy mó…

Chào các bác, e làm bên xây dựng, bên e nhiều máy móc thiết bị, khấu hao máy móc thiết bị mỗi năm khoảng 2,4 tỷ, năm trước nhiều công trình với giá trị lớn thì khấu hao máy móc số tiền đó không sao, năm 2016 công ty e có công trình bé, doanh thu khoảng 10 tỷ, mà khấu hao này thì lớn quá, e đang chưa biết xử lý khấu hao này thế nào? Mong các bác cho e ý kiến với ạ! Trân trọng cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chào các bác, e làm bên xây dựng, bên e nhiều máy móc thiết bị, khấu hao máy mó…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *