Cả nhà xin cho em hỏi. Tình hình là báo cáo thuế quý 2/2016 em có làm điều chỉnh…

Cả nhà xin cho em hỏi. Tình hình là báo cáo thuế quý 2/2016 em có làm điều chỉnh KHBS trong Quý 3/2016. Đánh lẽ ra số dư đầu kỳ của quý 3 phải là số dư cuối kỳ của quý 2/2016 chưa điều chỉnh và phải điền vào chỉ tiêu 37,38 của quý 3/2016, nhưng em lại đánh vào chỉ tiêu 22 là số dư cuối kỳ của quý 2/2016 sau khi làm KHBS,dẫn đến quý 3,4/2016 bị sai .Thuế nói em làm vậy là sai, yêu cầu em làm điều chỉnh nộp lại. Anh/chị nào có gặp qua trường hợp này, hướng dẫn giúp em với
Số liệu cụ thể như sau :
SDCK : Quý 2/2016 :46.994.704 đ
SDCK ( KHBS_ Quý 2/2016 :48.548.160 đ ( chỉ tiêu 43 : 1553.456 đ)
SDDK : Quý 3/2016 :48.548.160 đ ( em tự dánh vào)
=> Điều chỉnh Quý 3, quý 4 =>?
=> Quý 1/2017 có phải ghi gì thêm vào không ạ
Cám ơn các anh/ chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *