Cả nhà cho mình hỏi tải phần mềm itax 1.3 thì không đọc được báo cáo tài chính? …

Cả nhà cho mình hỏi tải phần mềm itax 1.3 thì không đọc được báo cáo tài chính? Giờ xử lý ntn? Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi tải phần mềm itax 1.3 thì không đọc được báo cáo tài chính? …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *