Anh chị ơi cho em hỏi khoản tiền thuê nhà làm văn phòng …

Anh chị ơi cho em hỏi khoản tiền thuê nhà làm văn phòng <100tr/năm. Thì hạch toán thế nào ạ vì không có hóa đơn ạ. Theo như em tìm hiểu thì chỉ cần làm Hợp đồng thuê nhà. - Biên bản bàn giao - Chứng từ thanh toán - Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC). và khi chuyển tiền thì hạch toán N331/c112. Phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi khoản tiền thuê nhà làm văn phòng …”

 • 1. Hạch toán
  a. Khi kí hợp đồng xong mà chưa chuyển tiền ngay N242/C331
  b. Khi thanh toan N331/C242
  c. Hàng tháng tính vào chi phí N642/C242
  2. Hồ sơ
  a. Từ 2016 trở về trước Hợp đồng, Tờ khai thuế môn bài và Giấy nộp tiền vào Nsnn của chủ nhà, Chứng từ thanh toán, Bảng kê 01 (theo tt78 còn tt96 đã bỏ cái này nhưng cứ cho vào)
  b. Từ 2017 trờ đi Không cần Tờ khai thuế môn bài và Giấy nộp tiền nữa nhưng Hợp đồng nên mang ra phường chứng thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *