Nhà mình có ai ở chi cục thuế quận hà đông k ạ . Hôm nay e lên hỏi thu…

Nhà mình có ai ở chi cục thuế quận hà đông k ạ . Hôm nay e lên hỏi thủ tục để mua hóa đơn bán lẻ thay cho chủ nhà thì bảo. Bh k cấp nữa là sao ạ . E đọc luật thì chỉ k cấp với trg hợp thuê nhà nhỏ hơn 100trd trên năm đúng k ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *