Một bạn hỏi mình : Công ty thuê công nhân cả năm nhưng không đóng bảo hiểm cho h…

Một bạn hỏi mình : Công ty thuê công nhân cả năm nhưng không đóng bảo hiểm cho họ. Mà thực tế chi phí nhân công rất nhiều, chứng minh nhân dân rất ít. Nếu đưa vào chi phí thì phải làm thế nào để không bị loại hoặc truy thu bảo hiểm. Xin ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các bác ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Một bạn hỏi mình : Công ty thuê công nhân cả năm nhưng không đóng bảo hiểm cho h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *