Hiện tại nhiều bạn dù biết rõ quy định của WKTFB hoặc hiểu sai về nhóm, đăng bài…

Hiện tại nhiều bạn dù biết rõ quy định của WKTFB hoặc hiểu sai về nhóm, đăng bài quảng cáo, bán sản phẩm hàng hoá. Các bạn đăng bài sẽ bị xoá bài và khoá nick vĩnh viễn.
Rất mong sự hợp tác của các thành viên khi tham gia diễn đàn.
Trân trọng!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Hiện tại nhiều bạn dù biết rõ quy định của WKTFB hoặc hiểu sai về nhóm, đăng bài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *