Hi m.n Cho e hỏi chút ạ. Công ty e thành lập 7/2016 Giờ muốn giải thể. Thì cần…

Hi m.n
Cho e hỏi chút ạ.
Công ty e thành lập 7/2016
Giờ muốn giải thể. Thì cần hồ sơ thủ tục gì ạ.
Và có cần làm bct quý 1/2017 và bctc k ạ.
Cty e k phát sinh doanh thu gì ạ.
Cảm ơn m.n.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Hi m.n Cho e hỏi chút ạ. Công ty e thành lập 7/2016 Giờ muốn giải thể. Thì cần…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *