Em chào các anh/chị/em trong hội kế toán. Hôm bữa em nộp qua mangj thông báo tha…

Em chào các anh/chị/em trong hội kế toán. Hôm bữa em nộp qua mangj thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng cho bên sở thì đến bước nhấn nút chuẩn bị cứ hiện ra như thế này. Các anh/chị/em chỉ em cách khắc phục với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em chào các anh/chị/em trong hội kế toán. Hôm bữa em nộp qua mangj thông báo tha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *