Cả nhà ơi ai biết chỉ giúp mình với: Mình quyết toán thuế TNCN năm 2016 trên HTK…

Cả nhà ơi ai biết chỉ giúp mình với: Mình quyết toán thuế TNCN năm 2016 trên HTKk 3.4.1 , minh kết xuất phụ lục 05-1BK- QTT-TNCN của năm 2015 ra exel để tải sang năm 2016 khỏi phải nhập lại danh sách mà không thực hiện được, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi ai biết chỉ giúp mình với: Mình quyết toán thuế TNCN năm 2016 trên HTK…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *