Nhờ mn chỉ giúp m voi. Cty vừa thành lập đc 15 ngày vôn điều lệ 2 tỷ đã làm đơn…

Nhờ mn chỉ giúp m voi.
Cty vừa thành lập đc 15 ngày vôn điều lệ 2 tỷ đã làm đơn đề nghị sd hd đặt in nhưng cq thuế đánh giá rủi ro về thuế và yêu cầu dùng hd diện tử. Mà cty nhỏ theo mn nên dùng hd điện tử hay xin hd đặt in cho tiện ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ mn chỉ giúp m voi. Cty vừa thành lập đc 15 ngày vôn điều lệ 2 tỷ đã làm đơn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *