mọi người cho mình hỏi , có ai đã làm chi phí quảng cáo chạy trên facebook ko. …

mọi người cho mình hỏi , có ai đã làm chi phí quảng cáo chạy trên facebook ko.

có bạn nào biết cách lấy hóa đơn từ facebook ko, mình ko biết làm sao thể hiện tên công ty trên facebook

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

3 thoughts on “mọi người cho mình hỏi , có ai đã làm chi phí quảng cáo chạy trên facebook ko. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *