Công ty chuyên về lĩnh vực điện tử càn tuyển 01 nhân viên kế toán. Yêu cầu như s…

Công ty chuyên về lĩnh vực điện tử càn tuyển 01 nhân viên kế toán. Yêu cầu như sau:
– Sử dụng thành thạo phần mềm misa
– Trung thực ham học hỏi, nhanh nhẹn
– Quản lý mảng nội bộ của công ty..
Sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Lương cạnh tranh
Chế độ đãi ngộ đầy đủ…
Hồ sơ gửi về [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty chuyên về lĩnh vực điện tử càn tuyển 01 nhân viên kế toán. Yêu cầu như s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *