CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ – phiên bản không rò rỉ. Càng đến gần ngày c…

CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ – phiên bản không rò rỉ.
Càng đến gần ngày cuối của kỳ nộp Quyết toán thuế TNDN và BCTC thì tôi càng nhận thấy càng nhiều Video, Clip chia sẻ kinh nghiệm luồn lách, chế biến…xào nấu BCTC trong khi đa phần những người Kế toán tiếp nhận là những bạn non trẻ, ít kinh nghiệm. Thấy họ viết nhiều đến mức người đọc xong cũng không thể hiểu họ muốn chia sẻ gì.
Những ai đã từng làm Kế toán, đã qua 1 lần Quyết toán thuế sẽ hiểu sâu sắc vấn đề này.
Với tôi, tôi không thấy gì ghê gớm, không có gì là sợ sệt cán bộ thuế bởi bản thân tôi còn là bạn của rất nhiều cán bộ thuế. Họ cũng như chúng ta, họ đang thực thi nhiệm vụ và công việc của mình.
Doanh nghiệp đều phải thực hiện công tác Kế toán đúng theo tinh thần Chuẩn mực Kế toán, Luật quản lý thuế và thực hiện Kê khai quyết toán với cơ quan Thuế.
Cán bộ Thuế thực hiện công việc quyết toán Thuế tại đơn vị để kiểm tra tính chính xác, trung thực..cũng theo tinh thần của CMKT, Luật quản lý thuế như những gì Doanh nghiệp đã kế khai và gửi cơ quan thuế hay không.
Kế toán mới tiếp xúc hoặc lần đầu nghe quyết toán tại sao hay lo lắng và tâm sự bởi không phải họ sợ cán bộ Thuế mà bởi họ sợ những sai sót trọng yếu trong công tác Kế toán mà họ thực hiện, họ kiểm soát bị phát hiện. Họ không sợ mấy cán bộ Thuế nhưng họ sợ Ông chủ, bà chủ của họ. Trước đây phần vì lấy lòng, phần vì kế sinh nhai, phần vì trình độ chuyên môn…họ biết mình sai nhưng vẫn làm, phải làm hoặc cố tình làm. Giờ đây khi phải đối diện với cơ quan Thuế, cơ quan thực thi pháp luật và họ mong những chiếc phao cứu sinh kiểu 50/50.
Tôi không có nhiều kinh nghiệm quyết toán như những bậc tiền bối lên Diễn đàn rêu rao quyết toán hàng trăm, hàng chục công ty bởi đời Kế toán có 20-30 năm mà mỗi năm tôi không chuyển 1 công ty, rồi may mắn được quyết toán ngay được. Tôi không tin mấy điều lý thuyết sáo rỗng ấy.
Tôi chỉ muốn chia sẻ, các bạn học hỏi, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định của CMKT, Luật quản lý thuế, có hệ thống sổ sách chứng từ, đầy đủ, thì dù có những sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện công tác Kế toán, các bạn dư sự Tự tin, chào đón cán bộ Thuế xuống kiểm tra, quyết toán đơn vị mình.
Nếu bạn nào đã từng trải nghiệm như tôi, các bạn sẽ hiểu tôi đang chia sẻ Kinh nghiệm và giúp đỡ những bạn Kế toán trẻ, ít kinh nghiệm.
Chúc các bạn Quyết toán thuế và nộp Báo cáo Thuế 2016 đúng hạn và thành công!
Trân trọng!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

6 thoughts on “CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ – phiên bản không rò rỉ. Càng đến gần ngày c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *