Chào các anh Chị, chiều nay em đi pv kế toán tại công ty nhật. Đã anh chị nào đi…

Chào các anh Chị, chiều nay em đi pv kế toán tại công ty nhật. Đã anh chị nào đi pv công ty nước ngoài chưa cho em xin chút kinh nghiệm với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *