Câu hỏi quen thuộc Mùa Hoa Gạo. :v 1. Thuế TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN …

Câu hỏi quen thuộc Mùa Hoa Gạo. :v
1. Thuế TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN – Theo điều 16 TT 151/2014 (sửa điều 12 TT156/2013). Một số Tờ khai mẫu mới – Các Phụ lục cơ bản vẫn kế thừa tuỳ theo thực tế của từng DN (VD kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế,…)
Gái: Em nộp được tờ khai TNCN và BCTC rồi mà TNDN em nộp cứ báo lỗi …
Dịch: Em đang dùng HTKK 3.4.0 ah?
Gái: Đúng roài
Dịch: Ẻm nâng cấp lên HTKK 3.4.1 rồi ktra số liệu, xong kết xuất lại tờ khai nộp là ngon.
2. Thuế TNCN: DN quyết toán thay người có Hợp đồng lao động trên 3 tháng  Mẫu biểu theo Thông tư số 92/2015 về thuế TNCN
Gái: Em vào HTKK 3.4.x mở tờ khai 05/KK-TNCN Quyết Toán của Tổ chức thì bị thông báo “” Mẫu Tờ Khai đã hết thời”” là sao?
Dịch: Thì mẫu biểu theo TT92 nên chọn cái dòng ở dưới 05/QTT theo TT92 rồi làm để nộp.
Chú Ý:
– Các lỗi khác về HTKK hay CKS thì cứ hồn nhiên inbox.
– File Hướng dẫn Quyết toán TNDN và TNCN của CT Bắc Ninh theo file đính kèm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

One thought on “Câu hỏi quen thuộc Mùa Hoa Gạo. :v 1. Thuế TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *