các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi đối với tài khoản ngân hàng khách chuyển n…

các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi đối với tài khoản ngân hàng khách chuyển nhầm tiền vào tài khoản công ty rồi sau đó mình bắt buộc phải rút trả bằng tiền mặt chứ không được chuyển ngược lại, vậy mình sẽ hạch toán ntn , định khoản là tài khoản nào??? em xin chân thành cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

6 thoughts on “các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi đối với tài khoản ngân hàng khách chuyển n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *