Cả nhà cho e hỏi với ạ….. Chuyện là bên e có 1 chị sắp nghỉ việc làm từ 09/05…

Cả nhà cho e hỏi với ạ….. Chuyện là bên e có 1 chị sắp nghỉ việc làm từ 09/05/2007 đến 01/05/2017 thì có được tính bảo hiểm thất nghiệp k ạ và cách tính như thế nào ạ. E cảm ơn cả nhà ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ….. Chuyện là bên e có 1 chị sắp nghỉ việc làm từ 09/05…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *