Mọi người cho mình hỏi giờ mình phát hiện ra báo cáo tài chính năm trước bị sai …

Mọi người cho mình hỏi giờ mình phát hiện ra báo cáo tài chính năm trước bị sai giờ mình nộp lại có phải gửi công văn qua thuế ko mọi người. Tks mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi giờ mình phát hiện ra báo cáo tài chính năm trước bị sai …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *