Hôm nay có bạn nhờ mình xử lý file hợp đồng lao động của người khác chia sẻ, đã …

Hôm nay có bạn nhờ mình xử lý file hợp đồng lao động của người khác chia sẻ, đã chia sẻ file cho mọi người sử dụng lại đặt pass thì cũng chịu rồi, haiz…
Mọi người cần quản lý, in ấn hợp đồng lao động thì tải về mà dùng nhé, rất dễ hình dung dễ hiểu, không hiểu cứ inbox mình hỗ trợ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Hôm nay có bạn nhờ mình xử lý file hợp đồng lao động của người khác chia sẻ, đã …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *