cả nhà cho e hỏi chút ạ ko biết em làm sai chổ nào mà bảng cân đối tái sản với n…

cả nhà cho e hỏi chút ạ ko biết em làm sai chổ nào mà bảng cân đối tái sản với nguồn vốn lạch 6 597 036 tiền thuế mà em ko biết chỉn thế nào cho bằng nhau được ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *