Mọi người cho em hỏi xíu. Cty em mới mở tài khoản Usd và nộp vào tài khoản 300$ …

Mọi người cho em hỏi xíu. Cty em mới mở tài khoản Usd và nộp vào tài khoản 300$ để mở tài khoản, cuối tháng ngân hàng trừ phí 1,1$ thì phải hạch toán 2 nghiệp vụ này thế nào ạ. E lần đầu tiên đụng tới vấn đề này nên ko hiểu lắm, hạch toán bằng usd hay phải quy đổi ra VNĐ và tỷ giá áp dụng ra sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi xíu. Cty em mới mở tài khoản Usd và nộp vào tài khoản 300$ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *