Mọi người cho em hỏi: PGĐ ký bộ BCTC được không??? GĐ công tác xa về không kịp h…

Mọi người cho em hỏi: PGĐ ký bộ BCTC được không??? GĐ công tác xa về không kịp hạn nộp ạ
Tksss mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi: PGĐ ký bộ BCTC được không??? GĐ công tác xa về không kịp h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *