Dạ em chào anh (chi) ạ.. Anh (chi) cho em hỏi là trường hợp mà công trinh nghiệm…

Dạ em chào anh (chi) ạ.. Anh (chi) cho em hỏi là trường hợp mà công trinh nghiệm thu xuất hoá đơn theo giai đoạn thì mình kết chuyển tính giá vốn công trình giai đoạn 1 nợ 632 có 154.. Vậy giá trị dơ dang đợt 1 tương ứng giá vốn công trình đợt 1 đó mình tính như thế nào nghĩa là mình tính phần giá trị 632 của đợt 1 công trình thế nào ạ.. Em cám ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *