Các bác cho e hỏi tý: tình hình cty e đang tính lương cho nhân viên ví dụ: nv A …

Các bác cho e hỏi tý: tình hình cty e đang tính lương cho nhân viên ví dụ: nv A trên 1 tháng (sau khi trừ hết các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế của A: còn 5tr thì hàng tháng e nhân với 5%= sô thuế tncn của A: 250k/ tháng = 3tr/năm) nhưng tháng 13 được thưởng 10 tr (sau khi trừ các khoản giảm) tntt của A: 15 tr thì số thuế (5trx 5% + 5tr x10% + 5tr x15%= 1.5tr => số thuế tncn A cả năm: 3tr+1.5tr=4.5tr; Đây là e tính theo tháng, còn khi e vào HTKK quyết toán tncn thì nó tự tính theo năm (tổng thu nhập cthue của A: 70tr x 10% =7 tr) vậy theo các bác e nên tính ntn thì đúng ạ… xin thỉnh các bác giúp e ca này với. Thanks nhìu nhìu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *