Các bác cho em hỏi với. Công ty em đặc thù là cho thuê tàu du lịch nên tất cả cá…

Các bác cho em hỏi với. Công ty em đặc thù là cho thuê tàu du lịch nên tất cả các ngày trong tháng đều có lao động đi làm (cả ngày tết dương, tết âm). Tuy nhiên là thay phiên nhau nghỉ nên tổng ngày đi làm/1LĐ =< 26 ngày. Vậy ngày họ đi làm vào ngày lễ tết, chủ nhật có phải là ngày làm thêm không. tính lương vào ngày này là ngày thường hay là làm thêm. vì số giờ họ làm 8h/ngày. và chỉ đạt số ngày tối đa 26ng/tháng. Giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho em hỏi với. Công ty em đặc thù là cho thuê tàu du lịch nên tất cả cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *