Cả nhà cho e hỏi chút ạ. E đang quyết toán mà thấy công ty e tiền mặt cao quá, m…

Cả nhà cho e hỏi chút ạ.
E đang quyết toán mà thấy công ty e tiền mặt cao quá, muốn xử lí giảm tiền mặt thì làm thế nào ạ?
mất ăn mất ngủ vì mấy vụ này.Cả nhà giúp e với ạ. e cảm ơn nhiều ạ….

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút ạ. E đang quyết toán mà thấy công ty e tiền mặt cao quá, m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *