Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?

Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?

Cơ quan tôi có ký hợp đồng với một số chuyên gia nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế theo Quyết định 06 năm 2016 của Chính Phủ. Xin hỏi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?

Trả lời:
Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 96 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định nơi nộp hồ sơ miễn thuế là Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Cơ quan chủ quản đặt trụ sở hoặc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đặt trụ sở.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *