Đối tượng được khai thuế điện tử?

Đối tượng được khai thuế điện tử?

Hỏi:
Tôi đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương đang thực hiện khai thuế TNCN tại Hải Dương, tôi có nhà cho thuê tại Hà Nội, vừa qua tôi nghe nói ngành thuế cho phép các cá nhân cho thuê nhà được khai thuế điện tử. Vậy tôi có thuộc đối tượng được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà ở Hà Nội được không?

Trả lời:
Theo Điều 2 Quyết định số 2128 ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính thì phạm vi áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của hai cơ quan thuế đó, nếu có nhu cầu thì sẽ được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Như vậy hiện ngành thuế đang thí điểm nên ngài TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì các tỉnh thành phố khác chưa thực hiện hình thức này. Khi ngành thuế triển khai diện rộng, thì bạn có thể được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *