Có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Tôi ở Hà Nội, tôi có nhà cho thuê ở TP Hồ Chí Minh, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Trả lời:
TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương đang được ngành thuế triển khai thí điểm dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê, vì vậy, nếu bạn ở Hà Nội thì bạn có thể khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *